Welkom
Doelstellingen
Praktisch
Stel je kandidaat!
Rwanda-Kivu
Terugblik 2005
Terugblik 2006
Terugblik 2007
Terugblik 2008
Terugblik 2009
Terugblik 2010
Terugblik 2011
Terugblik 2012
Terugblik 2013
Terugblik 2014
Terugblik 2015
Terugblik 2016
Terugblik 2017
Terugblik 2018
Fracarita Belgium
oud-Zuidreizigers

ZUIDREIS-VETERANEN

Met meer dan 108 zijn ze al!!! Medewerkers van de groep Broeders van Liefde die op Zuidreis trokken.

Deze oud-deelnemers zijn de bevoorrechte ambassadeurs van Fracarita en getuigen met plezier over het werk van hun collega's in het Zuiden. Deze "Zuidreis-veteranen" zetten zich op hun plaats van tewerkstelling in voor sensibilisatie en educatie over en concrete solidariteit met het Zuiden. Op vrijwillige basis ondersteunen zij ook Fracarita vanuit hun parochie, club, vereniging of gemeente. Elk jaar groeit de groep van enthousiaste leden aan, want de Zuidreis laat niemand ongevoelig.

Deze lente 2018 werd door hen ook een eigen werking die Assante heet opgericht. Assante betekent "dankjewel" in het Swahili. Assante wil als nieuwe organisatie, de ervaring en de expertise enerzijds en het enthousiasme en engagement anderzijds van oud-Zuidreizigers valoriseren, onderhouden en versterken binnen ieders mogelijkheden.

Opgepast dus, de Afrika-microbe kan je stevig te pakken krijgen! Niet voor watjes!

foto1

Oud-Zuidreizigers


contact:  
Google


www.zuidreis.be