Welkom
Doelstellingen
Praktisch
Stel je kandidaat!
Rwanda-Kivu
Terugblik 2005
Terugblik 2006
Terugblik 2007
Terugblik 2008
Terugblik 2009
Terugblik 2010
Terugblik 2011
Terugblik 2012
Terugblik 2013
Terugblik 2014
Terugblik 2015
Terugblik 2016
Terugblik 2017
Terugblik 2018
Fracarita Belgium
oud-Zuidreizigers

Praktisch

"Een meisje danst mijn richting uit, neemt mijn hand en leidt me naar de dansvloer. Ik ontspan me en laat me leiden. Even vergeet ik alles om me heen. Twee verschillende culturen met elkaar verbonden, alle maskers vallen af!"

Voor wie:
Om logistieke redenen (vervoer ter plaatse en verblijf) en om de reis inhoudelijk sterk te houden (goede gesprekken en bezoeken die de projecten niet overdonderen) beperken we het aantal deelnemers tot 8 personen.
Kandidaten:
- zijn werkzaam binnen de groep Broeders van Liefde (in vast dienstverband of voor mensen uit het onderwijs reeds twee schooljaren)
- zijn bij voorkeur actief betrokken bij de Zuidacties van Fracarita Belgium in hun entiteit (lokale promotoren en hun naaste medewerkers) of willen dit worden en engageren zich voor een lokale inzet nadien
- zijn bereid om binnen de context van een ontwikkelingsland de luxe een tijdje achterwege te laten en willen zich inpassen in het reizen in groep (flexibiliteit, groepsdynamica, wederzijdse verantwoordelijkheid, lokale gedragsregels, gezondheid, veiligheid,...)
- voldoen bij selectie aan de vereisten om een bewijs van goed gedrag en zeden op te vragen (nodig voor het visum van Kongo)
- zijn vanuit zichzelf 'open minded' en 'positief ingesteld': dat helpt de vele indrukken, de cultuurverschillen en de vermoeidheid van het reizen op te vangen
- beschikken over een goede mentale en fysieke gezondheid om de drukke en vaak ook emotioneel zware reis te doorstaan
- beschouwen de reis niet als vakantie, maar als een leerrijke ervaring om persoonlijke inzichten te verwerven rond ontwikkelingssamenwerking en om verdere motivatie op te doen voor getuigenis en daadwerkelijke inzet (zie verder) voor de projecten van Fracarita op hun werkplek (op school of in de instelling, het rusthuis of ziekenhuis waar ze actief zijn) en daarbuiten

Periode:
Van de eerste zaterdag van de krokusvakantie tot de woensdag na deze vakantie.
Voor 2022 is dit van zaterdag 26 februari tot woensdagochtend 9 maart.
In overleg met de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde (werkgever van de personeelsleden van de groep Broeders van Liefde) kunnen de deelnemende personeelsleden enkele dagen in opdracht reizen. Zowel voor onderwijzend personeel als voor personeel in de sectoren welzijn en zorg gaat het om de laatste drie dagen (die buiten de krokusvakantie vallen). Afspraken hierover verlopen rechtstreeks via Fracarita. Je hoeft zelf geen stappen te ondernemen.

Concreet bezoekschema:
De afstanden zijn relatief klein tussen de projecten en maken een brede waaier aan bezoeken mogelijk:
Rwanda:
- Ndera: een kleuterschool, een project voor kinderen met een mentale handicap & een psychiatrisch ziekenhuis
- Gatagara: centrum en scholengemeenschap (kleuter, lager en middenschool) voor kinderen met een fysieke of auditieve handicap
- Butare: secundaire school en beroepsopleiding voor jongeren met en zonder handicap (fysiek, visueel en auditief) & een psychiatrisch centrum
- Rwamagana: lagere school en middenschool voor blinden
DR Kongo:
- Bukavu: technische school en psychiatrisch centrum

Verblijf en transport:
Brussels Airlines brengt ons rechtstreeks uit Zaventem naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ter plaatse maken we de rondreis met een eigen minibusje.
Verblijven doen we in kloosters van de Broeders van Liefde. We vinden er naast alle basisvoorzieningen ook steeds een gastvrij thuis.

Voorbereiding:
Ook de nu al vijftiende editie van de Zuidreis zal met de deelnemers grondig worden voorbereid.
Op de twee voorbereidingsnamiddagen (waaraan deelname verplicht is) maken we kennis met de andere deelnemers en de begeleiding en nemen tijd voor een uitgebreide voorbereiding:
- inhoudelijk
doelstellingen Zuidreis, globale situering Broeders van Liefde internationaal, uitgebreide kennismaking met Fracarita als NGO, ontwikkelingssamenwerking, voorstelling van de te bezoeken Regio Grote Meren, interessante lectuur ...
- praktisch
reisschema, vaccinatie & medicatie, internationaal paspoort & visa, klimaat, veiligheidsomstandigheden, afspraken binnen de groep, lokale gedragsregels, wat neem je zoal wel en niet mee, hoe ben je bereikbaar, ...
Alles wordt grondig in detail besproken en al jouw bijkomende vragen worden beantwoord.

Begeleiding:
De reis wordt begeleid door Jan Decoene. Jan is verantwoordelijk voor de Noordwerking van Fracarita (sensibilisatie & educatie) en was reeds een 15-tal keer in de Regio. Het reizen in kleine groep maakt een goede intense begeleiding mogelijk. De reis is lichamelijk en emotioneel behoorlijk zwaar, maar we maken veel tijd vrij voor verwerking. Want mocht je toch een cultuur- of armoedeshock ervaren, dan is er in zo'n geval steeds het vangnet van de groep en de begeleiding.

Nabegeleiding en engagement met inzet nadien:
Ook na de Zuidreis maken we tijd en ruimte voor elkaar en voor de groep. We houden iedereen na deze intense ervaring met de voeten op de grond! Daarvoor trekken we een tweetal terugkommomenten uit. Samen gaan we voor een goede verwerking van alle opgedane ervaringen zodat we die een evenwichtige plaats kunnen geven in de persoon die we zijn, in ons professioneel engagement en in onze eigen leefwereld thuis.
Ook bespreken we hoe de deelnemers hun enthousiasme en hun verdiept solidariteitsgevoel concreet kunnen invullen. Van deelnemers wordt daarbij minstens een getuigenis in het werkkader verwacht en een zelf te kiezen initiatief (getuigend en/of fondsenwervend) buiten het professioneel milieu. Vandaar dat we je vragen om je creativiteit, enthousiasme en talenten in de strijd gooien om steun te zoeken voor de bezochte projecten. Dit is immers duidelijk een reis waaraan een engagement vast hangt.

Kostprijs:
Fracarita Belgium vraagt aan de deelnemers de reλle kostprijs te betalen van de reis.
Er worden voor de Zuidreis geen werkingsmiddelen (ingezamelde fondsen) van de NGO gebruikt.
Daarom willen we ook eerlijk en duidelijk communiceren over de kosten.
Voorziene kosten die je aan Fracarita betaalt:
- vliegtuigticket (tussen de € 750 en € 850 afhankelijk van de prijs eind oktober)
- volledige reisbijstandsverzekering (€ 25)
- visum Rwanda voor twee entrees (€ 60)
- visum Kongo (€ 85)
- deelname aan de kosten (=1/8) voor lokaal transport, logement & maaltijden, bezoek natuurpark,... (ongeveer € 450)
- bijdrage in de organisatie (€ 175)
De vermoedelijke kostprijs zal tussen de € 1.500 en € 1.600 schommelen (vorige editie was dit € 1.584,82). Dit wordt gedetailleerd verantwoord.
Indien nodig, kan voor wie dit een probleem stelt een gespreid maandelijks spaar- en afbetalingsplan worden besproken.
Andere kosten:
- internationaal paspoort voor wie dat nog niet heeft (nog 6 maanden geldig na terugkeer)
- vaccinaties, medicatie, souvenirs,...

"Deelnemen aan de Zuidreis was voor mij financieel niet evident. Maar ik heb een jaar lang bij vrienden, familie en kennissen kleine juwelen verkocht en met de opbrengst mijn reis betaald. Dat was het meer dan waard!"

"Op een avond onder een hemel van sterren (aan de evenaar kan je ze bijna plukken) deed ik in stilte de innige wens voor gelijkheid op aarde; voor iedereen, ongeacht hun kleur of plaats van geboorte."

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5


contact:  
Google


www.zuidreis.be